Välkommen till Dally Plast AB som...

...tillverkar rördelar för trycklösa system samt tillverkar böjar för trycksystem upp till dy 500. Böjarna tillverkas efter kundens önskemål och vid brådskande fall görs arbetet på dagen.

...tillverkar och monterar ventilationskanaler för aggressiv miljö.

...utför provtryckningar av rörsystem.

...reparerar stumsvetsmaskiner  samt kalibrerar och servar samtliga på marknaden förekommande märken.

...utför sjö- och landledningsentreprenader.